واحد کنترل کیفیت

بازرسی و نظارت محصول نهایی

کنترل کیفیت از مراحل مهم در فرآیند تولید است که شرکت آریا صنعت پارس با توجه به تجهیزات پیشرفته خود از این ویژگی برخوردار بوده و تمامی مراحل آماده سازی قطعه، از ورود مواد خام به شرکت تا تحویل محصول نهایی به مشتری، با بازرسی و نظارت واحد کنترل کیفیت (QC) انجام می گیرد. این واحد همچنین توانایی دارد تا با کمک واحد اپتیک به کمک اسکنر سه بعدی پیشرفته، قطعات را پس از تولید اسکن کرده و با نمونه اصلی مقایسه کند و صحت قطعه را مورد ارزیابی قرار دهد. علاوه بر این ارائه کلیه آزمون¬های مورد نظر مشتری همراه با تاییدیه رسمی از قابلیت¬های این شرکت می¬باشد.